Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. Jag förstår

Användarvillkor

Dessa villkor styr användandet av webbtjänsten som tillhandahålls av Rautamo Wheel Fashion AB, 556701-1084, (nedan benämnt "Rautamo")
samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats (nedan benämnd "Tjänsten").
Genom användandet av Tjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Immateriella rättigheter
Alla rättigheter till varumärken, text, bilder, illustrationer i tryckt material och av webmaterial tillhör RAUTAMO eller tredje part. Kopiering av webmaterial eller av tryckt material får inte ske. Inte heller får någon av de immateriella rättigheter som exponeras via vårt tryckta material eller webmaterial nyttjas eller kopieras utan rättighetshavarens särskilda skriftliga medgivande. Kund svarar för att produkterna inte gör intrång i patent eller andra immateriella rättigheterna på de marknader där kunden verkar. RAUTAMO påtar sig inget ansvar i detta hänseende,

Tolkning av villkoren
Om en eller flera av bestämmelserna i föreliggande villkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav.

Ändring av villkor
Dessa villkor gäller tillsvidare. RAUTAMO äger rätt att när som helst ändra villkoren utan vidare förbehåll.

Kontakt och övrig information
Länkar på rautamo.se möjliggör att ni lämnar vår server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av oss och vi bär således ingen som helst ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

Övrigt
Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska de återstående bestämmelserna i avtalet ändå stå kvar. Detta utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande alla aspekter av din användning av denna webbplats.


Rautamo Wheel Fashion AB
Box 214
59823 Vimmerby
anyone@rautamo.se
0492-564150